Zorg & verzuim

De financiële gevolgen die u ondervindt bij ziekte van een van uw medewerkers, zijn de laatste jaren alleen nog maar groter geworden. Sinds de afschaffing van de ziektewet in 1996 bent u immers verplicht om het loon van de zieke gedurende het eerste ziektejaar voor 70% door te betalen (op minimaal het niveau van minimum loon). Als uw (collectieve) arbeidsovereenkomst bepaalt dat het gehéle loon bij ziekte doorbetaald moet worden, loopt uw bedrijf nog een groter risico. En per 1 januari 2004 is deze loondoorbetalingplicht zelfs verlengd naar twee jaar.

Een ziekengeldverzekering biedt uitkomst. Die vergoedt namelijk een deel van het loon dat u doorbetaalt aan uw zieke werknemer, met inachtneming van een eigen risico.

Het eigen risico kan op twee verschillende manieren worden bepaald. Zo kunt u kiezen voor een eigen risico in tijd(bijvoorbeeld de eerste twee of zes weken per ziektegeval) of een eigen risico is geld (meestal aantrekkelijk voor grote bedrijven).

Maar wat zeker zo belangrijk is: verzekeraars verrichten steeds meer inspanningen om te voorkomen dat uw medewerkers langdurig ziek worden. Of, als dat toch gebeurt, dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. Preventieve maatregelen, wachtlijstbemiddeling, snelle interventies in geval van dreigend lang verzuim en een actieve begeleiding van zieke werknemers dragen hier aan bij. Bovendien helpt het u te voldoen aan de strenge eisen die de wet ‘Poortwachter’ aan u stelt ten aanzien van het voorkomen van arbeidsongeschiktheidsinstroom.

Willt u weten welke variant voor uw bedrijf de beste oplossing is? Neemt u dan gerust contact met ons op. Samen kunnen wij snel en duidelijk vaststellen hoe u uw risico's het best kunt beperken. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 024- 675 1770 of via info@vanesfinancieeladvies.nl.

ga terug