Secundaire voorwaarden

Pensioenvoorziening, een bedrijfsspaarregeling of verzekeringen voor ziektekosten of arbeidsongeschiktheid zijn een aantal voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook wel Employee Benefits genoemd. Met dit soort voorzieningen biedt u uw personeel een goede sociale zekerheid voor nu en in de toekomst. Tegen een heel aantrekkelijk bedrag. Zowel voor uw werknemers als voor u.

Lage kosten

Aangezien veel secundaire arbeidsvoorwaarden een fiscale faciliteit bieden voor de werkgever, zijn er voor u nauwelijks kosten aan verbonden. Met een relatief lage inspanning kunt u dus zorgen voor gemotiveerdere medewerkers en een optimaal werkklimaat. Dat dit ook een positief effect heeft op uw bedrijfsresultaat spreekt natuurlijk voor zich!

Flexibel pakket

Als u zo goed mogelijk aan de wensen van uw personeel tegemoet wilt komen, dan is een flexibel pakket ideaal. De werknemer kan hieruit de voorzieningen kiezen die voor hem of haar het meest interessant zijn. Voor de één zal een bedrijfsspaarregeling aantrekkelijk zijn, de ander zal bijvoorbeeld meer waarde hechten aan een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Voor u en uw medewerkers

Ook voor Employee Benefits bent u bij ons aan het goede adres. Niet alleen informeren en adviseren wij u graag hierover, ook de communicatie richting uw medewerkers kunnen wij uit handen nemen. Door bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten of spreekuren te organiseren of informatiepakketten samen te stellen.

ga terug