Stichting Klachteninstituut verzekeringen


Van Es financieel advies is aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen. De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen wordt bestuurd door vertegenwoordigers van verzekeraars, assurantietussenpersonen en de Consumentenbond onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur heeft noch bemoeienis noch bevoegdheid met de wijze van afwikkeling van klachten en geschillen. De Ombudsman Verzekeringen is tevens directeur van het Klachteninstituut.

De adresgegevens van het Klachteninstituut Verzekeringen zijn:

Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
telefoon: 070-333 8 999
fax: 070-333 8 900
Internet: www.klachteninstituut.nl

KifiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
telefoon: 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut)
Internet: www.kifid.nl