Dienstenwijzer

 

In deze dienstenwijzer informeren wij u over:

1) ons kantoor;
2) hoe en wanneer u ons kunt bereiken;
3) onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties;
4) de producten en diensten die wij aan u leveren;
5) onze relatie met de verzekeraars;
6) wat wij van u verwachten;
7) hoe wij worden beloond;
8) welke klachtmogelijkheden u heeft.

1) Ons kantoor

De adresgegevens van ons kantoor zijn:

Van Es Financieel Advies
De Praets 35                                                                                                                                     6841 HD Arnhem

2) Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

Via de telefoon: 024 - 6751770
Via de fax: 024 - 6751780
Via e-mail: info@vanesfinancieeladvies.nl
Via internet: www.vanesfinancieeladvies.nl

U bent altijd van harte welkom op ons kantoor. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken.

Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat, of u stuurt ons een mailtje. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

3) Registratie/lidmaatschap

Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.

Autoriteit FinanciŽle Markten
De wet financiŽle dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiŽle betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiŽle dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12003785. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KIFID)
Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KIFID). Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut is: 300.00.1379 Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: www.kifid.nl

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
Deze stichting – een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders – helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of een andere hypothecair financier, assurantietussenpersonen, makelaars, intermediairs en zelfstandige bemiddelaars. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma’s behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden. Bij de erkenning hoort het ondertekenen van de Beroepscode van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. Dit betekent dat Erkend hypotheekadviseurs zich aan bepaalde gedragsregels houden.
Zie ook de consumentensite van de SEH: www.erkendhypotheekadviseur.nl

4) De producten en diensten die wij aan u bieden

Schadeverzekeringen
Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opstal-, inboedel-, ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Levensverzekeringen
Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw pensioen of uw lijfrenteverzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan uw hypotheek.
Ons kantoor wil uw financiŽle belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiŽle zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen.

Hypotheken
Ons kantoor heeft de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van hypotheken. Wij nemen u het werk en de zorg uit handen bij het sluiten van een hypotheek op maat. Wij brengen uw financiŽle situatie in kaart en op basis daarvan brengen wij een hypotheekadvies uit. Vervolgens komen wij in overleg met u tot een passende offerte.

Betalen en sparen
Ons kantoor bemiddelt en adviseert ook op het gebied van sparen en betalen. Denk bijvoorbeeld aan het storten van geld op een (Internet)spaarrekening.


Consumptief krediet
Staat u voor een grote aanschaf, bijvoorbeeld een auto of een caravan. Dan kan een lening in de vorm van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening een prima oplossing zijn. Ook op het gebied van consumptief krediet kan ons kantoor u prima van dienst zijn: wij kijken naar uw persoonlijke situatie en bemiddelen vervolgens voor u met de kredietverstrekkers.


5) Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiŽle instellingen

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiŽle producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiŽle producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Periodiek maken wij een selectie van de financiŽle producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

6) Wat verwachten wij van u?

Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij van u dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening.
Ook is het van groot belang dat u bij een hypotheek, levensverzekering of andere toekomstvoorziening ervoor zorgt dat eventuele inkomens-, gezondheidsgegevens en/of gegevens van het onderpand bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zonodig van dienst zijn met (standaard-)inventarisatieformulieren.
Tijdens de looptijd van de verzekering, de hypotheek en/of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiŽle) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc.


7) Hoe worden wij beloond?

a) Declaratie

Ons kantoor heeft ervoor gekozen de provisiestructuur als vergoedingsvorm – voor bepaalde diensten - los te laten. Hierover maken wij met u vooraf een afspraak. Voor onze dienstverlening brengen wij u kosten in rekening, die gebaseerd zijn op de tijd die wij besteed hebben aan ons advies en/of bemiddelingsactiviteiten. Een overzicht van de verwachte tijd en kosten ontvangt u van ons in het eerste gesprek, zodat u vooraf altijd weet waar u aan toe bent. Uiteraard ontvangt u van ons altijd een gespecificeerde factuur, waarop u precies kunt zien welke werkzaamheden wij in de betreffende periode voor u heb verricht. Over de door ons in rekening te brengen kosten kunt u 21% BTW verschuldigd zijn.

b) Provisie

Voor uw schadeverzekeringen blijven wij bemiddelen op basis van provisie. Zo houden we voor u het advise laagdrempelig en blijft u altijd verzekerd van de door u gewenste service. De provisie zit namelijk verdisconteerd in de pre,ie die u gewend bent te betalen.

8) Welke klachtmogelijkheden heeft u

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KIFID), waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen.

De adresgegevens van het Klachteninstituut zijn:

Stichting Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
telefoon: 0900-3552248
e-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nlCopyright 2008 van Es Financieel Advies